Ümarmudil on maitsev, võiks võrrelda lausa vääriskalaga

Ümarmudil on võõrliik, mis Läänemerre jõudnud laevade ballastveega juba 1992. aastal Pärnu lahest, ametlikult määrati püütud isend 2002. aastal. 2017. aasta Maaeluministeeriumi rannapüügistatistika põhjal on Ümarmudil saanud kõige suuremaks probleemiks Saare maakonna rannapüügis.

Tema kiire leviku üheks põhjuseks peetakse vähenõudlikust toidu ja elupaiga suhtes. Nii võib ümarmudilat nüüdseks juba rohkesti kohata kogu Soome lahes. Muuga lahes on teda nii palju, et väljapüütud isendeid enam ei registreerita. Samuti on ümarmudilat leitud ühest Lääne-Virumaa meriforellijõest ning peetakse tõenäoliseks, et lähitulevikus asustab ümarmudil juba ka Eesti siseveekogusid.

Maitsva valge liha kala väärtustamine on äärmiselt oluliseks muutunud, kuna kasvava arvukusega ümarmudil sattub järjest tihedamini kalameeste võrkudesse, kuid tarbija teadlikkus ja soov seda toiduks kasutada on madal. Hetkel on Toidu ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuses (TFTAKis) kalatööstuste initsiatiivil käivitunud projekt “Ümarmudila täiendavate töötlemisvõimaluste suurendamise uuring”, mille rahastus tuleb Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist (EMKF) Kalanduse teabekeskuse kaudu (www.kalateave.ee). Projekt algas sellel kevadel ning planeeritav lõpp on 2019. aasta juuli.

Kui uuringu alguses oli veel vesi külm ning värskeid ümarmudilaid katsetamiseks saada polnud, siis praeguseks on neid juba võrkudes palju ning katsed TFTAKi laboris käivad igapäevaselt. “Esialgsed katsetused on näidanud, et valmivad kalatooted on väga maitsvad ning ümarmudil võiks olla väga meeldiv täiendus meie traditsioonilise kilu ja räime kõrval,” räägib toiduteadlane Rain Kuldjärv. “Maitselt võiks teda ehk võrrelda isegi kõrgemalt hinnatud valge kala lihaga nagu näiteks ahven, seega pigem võiks ümarmudilat vaadelda mitte probleemi, vaid põneva uue ja maitsva kalaliigina meie toidulaual!”. Hetkel küll on katsetused algusjärgus ning veel on katseplaanis palju erinevaid võimalusi, mille sobilikkust ei osata enne katseid öelda. Küll aga juba selle aasta lõpuks peaks valmima ümarmudila inimtoiduks väärindamist käsitlev magistritöö ning selle tulemusi saavad kalatööstused juba põnevate uute toodete valmistamiseks kasutada.

Lõpetuseks lisab teadlane Rain Kuldjärv, et kindlasti proovige võimalusel ümarmudilat: “Kodus võib kala lihtsalt meelepärases paneeringus praadida, tuleb väga maitsev. Ei tasu uut peljata, vaid julgelt proovida ja usun, et naudite!”