TFTAK liitus European Sensory Network’iga (ESN)

TFTAK on esimene Eesti teadusorganisatsioon, kes ühines European Sensory Network’iga (ESN). ESN on võrgustik, mis koondab Euroopa juhtivad uurimisinstituudid ja tööstuspartnerid, et rahvusvahelises koostöös edendada senosoorika teaduse arengut.

TFTAKi sensoorse analüüsi suunajuht Sirli Rosenvald ja teadur Julia Rosend tutvustasid meie tegemisi ESNi liikmetele ja partneritele sügiskoosolekul Dublinis Iirimaal, kus tutvuti praeguste võrgustiku liikmetega ja käimasolevate projektidega. ESN-s tegeletakse sensoorse analüüsi teemadega, mis aitavad tõsta meie kompetentse ja pakkuda veelgi paremat tuge oma koostööpartneritele nii Eestis kui ka väljapool.

Esmamulje on paljulubav

“ESN korraldab liikmetele kasulikke ja süviti minevaid loenguid ja intensiivkoolitusi. Lisaks loob võrgustikku kuulumine täiendavaid võimalusi osalemiseks rahvusvahelistes innovaatilistes teadusuuringutes ning leida võimalusi ühisrahastuseks. Seega loob võrgustikku kuulumine meile uusi ainulaadseid võimalusi.” ütles Sirli Rosenvald.

ESN’i jaoks täiendavad TFTAKi kompetentsid molekulaarbioloogia ja analüütiliste meetodite kasutamisel senist teadustööd ning aitavad organisatsioonil laieneda veelgi ida suunas. Claire Sulmont-Rossé, ESN juhataja, selgitab: “TFTAK valdab erinevaid molekulaarbioloogia ja analüütika meetodeid, mis aitavad tugevamalt liita sensoorika ja biotehnoloogia valdkondade töö tulemusi. ESNi liikmetel aitab meie koostöö paremini mõista, kuidas toote biofüüsikalised omadused mõjutavad tarbija üldmuljet “.

European Sensory Network, Sirli Rosenvald

European Sensory Network, Sirli Rosenvald