TFTAK on DuPont Microbiome Venture strateegiline partner

Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuse ja ettevõtte DuPont Nutrition&Health Microbiome Venture vahel sõlmiti strateegilise tähtsusega partnerluskokkulepe, mille raamides keskendutakse „uue põlvkonna probiootikumide“ väljatöötamisele, nende kultiveerimisele ja bioprotsesside arendamisele. TFTAK on varasemalt koos ettevõttega DuPont Nutrition & Health viinud viie aasta jooksul läbi kolm edukat koostööprojekti.

Termin „uue põlvkonna probiootikumid tähistab projekti kontekstis looduslikult seedetraktis elutsevaid mikroobe, millel on teaduslikult näidatud seos inimese tervise ja heaoluga. Enamus selliseid mikroobe on kasvukeskkonna suhtes väga nõudlikud ning seetõttu on nende edukaks suuremahuliseks kultiveerimiseks oluline teaduslik lähenemine.

DuPont teatas tütarettevõtte Microbiome Venture käivitamisest eelmise aasta novembris eesmärgiga arendada uusi teaduspõhiseid inimese soolestiku mikrobioomi baktereid sisaldavaid tervist toetavaid preparaate. Ettevõtte Microbiome Venture tegevustega soovitakse kiirendada teaduspõhiste inimese tervist edendavate mikrobioomi preparaatide arendamist läbi ettevõttesiseste investeeringute ja strateegilise partnerluse valdkonna liidritega. Tänaseks on projekt kiirelt arenenud ja õigustanud oma võtmerolli DuPont’i kasvustrateegias.

„Meie partnerlusele ettevõttega DuPont Microbiome Venture pani aluse pikk ja edukas koostöö piimatööstusele ja laiemalt ka tervise- ja toidutööstustele sobivate uudsete bakteritüvede arendamisel ja kasvu optimeerimisel. Seega vaatame värskelt alanud projekti kui uut põnevat väljakutset “, ütleb Professor Raivo Vilu, TFTAKist.

„Oleme TFTAKiga kui strateegilise partneriga väga rahul“, räägib Sebastien Guery, Microbiome Venture juht: „Nende silmpaistev kogemus bioprotsesside juhtimises ja süsteemibioloogias toetab DuPonti tegevusi „uue põlvkonna probiootikumidele“ sobivate optimaalsete kasvutingimuste määratlemisel ning uute tüvede kandidaatide eraldamisel ja tootmisel.“

Microbiome Venture on tihedalt seotud DuPont’iga, mis kasutab emaettevõtte R&D, turunduse, tootmise võimekust. DuPont’i olemasolevat tooteportfelli täiendab Microbiome Venture ennekõike pre- ja probiootikumide, sealhulgas inimpiima oligosahhariidide (HMOd) uurimisel ja kasutamisel.

Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus (TFTAK) on kaasaegsetele analüütikameetoditele ning süsteemide- ja sünteetilise bioloogia põhimõtetele toetuv uurimis- ja arendusasutus, kelle eesmärk on uudsete toidu- ja biotehnoloogiate ning toodete väljatöötamine ja kasutuselevõtmine.

DuPont Nutrition & Health kombineerib toidu ja toitumise valdkonna põhjalikud teadmised viimaste teadusuuringute ja ekspertide kogemustega selleks, et luua väärtust toidu-, joogi-, farmaatsia- ja toidulisandite tööstuses. Ettevõtte tugevus seisneb innovaatilistes lahendustes, mis juhinduvad kliendi vajaduste põhjalikust tundmisest ja laiast tooteportfellist, mis aitavad nende klientidel muuta turu väljakutsed tulusateks toodeteks. DuPont Nutrition&Health kuulub DowDuPont gruppi, mis on ülemaailmne innovatsiooniliider põllumajanduse, materjaliteaduse ning tehnoloogial põhinevate materjalide valdkonnas. Rohkem infot siit.