Sirli Rosenvald doktoritöö “Application of gas chromatography-olfactometry and correlation with sensory analysis” kaitsmine

TFTAKi projektijuht ja sensoorse analüüsi ekspert, keemia ja biotehnoloogia instituudi doktorant Sirli Rosenvald kaitseb 24. novembril 2017 algusega kell 15:00 oma doktoritööd “Application of Gas Chromatography-Olfactometry (GC-O) and Correlation with Sensory Analysis” (“Gaaskromatograaf-olfaktomeetri (GC-O) rakendusvõimalused ja korreleerimine sensoorse analüüsiga”). Kaitsmine toimub loodusteaduste maja ruumis SCI-109 (Akadeemia tee 15).

Toidu kvaliteedi hindamisel on selle aroom inimestele üheks olulisemaks näitajaks. Aroomiühendid esinevad toidus aga tihtipeale väga madalates kontsentratsioonides mistõttu on nende tuvastamine ja kvantifitseerimine erinevates maatriksites keerukas ülesanne. Klassikalised instrumentaalsed detektorid ei suuda määrata toidu aroomiprofiili viisil, mis annaks piisava täpsusega edasi toidu tarbimisel tekkivat sensoorset aistingut. Seetõttu gaaskromatograaf-olfaktomeetria (GC-O) on kasulik meetod, mis on kombinatsioon instrumentaalsest lahutusmeetodist ja inimese haistmismeelest kui detektorist GC-O täpsus ja usaldusväärsus on suuresti sõltuv GC-O assessorite soorituse kvaliteedist. Antud töö raames käsitletakse võimalusi GC-O assessorite soorituse monitoorimiseks, mis võimaldaks jälgida nii soorituse paranemist kui ka motivatsiooni kadu, mis omakorda vähendab assessorite keskendumist.
Antud uurimistöö ajendiks oli praktiline vajadus rakendada erinevaid kemomeetrilisi lähenemisi GC-O analüüsi tulemuste tõlgendamisel, et saada kätte maksimaalselt kõrge usaldusväärsusega informatsiooni. Erinevad lähenemised GC-O analüüsi kasutamisel koos statistiliste meetoditega leiavad pidevat rakendust toiduainetööstuse väljakutsete lahendamisel ja teadlaste kompetentsi tõstmisel.

Juhendajad professor Toomas Paalme ja vanemteadur Kristel Vene (TTÜ)

Oponendid:

professor Andy Taylor (Nottinghami Ülikool, Suurbritannia)
Dr Mari Sandell (Turu Ülikool, Soome)
Doktoritöö on avaldatud raamatukogu digikogus aadressil https://digi.lib.ttu.ee/i/?9006

“Application of gas chromatography-olfactometry and correlation with sensory analysis”

Rohkem informatsiooni siit.