Õpi sensoorika eksperdiks

Koolitussari on mõeldud kõigile, kes soovivad omandada süsteemseid teadmisi sensoorsete hindamiste korraldamiseks ja toodete sensoorsel hindamisel osalemiseks. Kasulikke teadmisi saavad nii need, kelle jaoks sensoorne analüüs on alles uus valdkond, kui ka need, kes soovivad oma teadmisi täiendada.

Koolitused on jaotatud kolme kategooriasse:

Esimene koolitus annab ülevaate sensoorika olemusest, meeleelunditest ja nende rollist ning põhilistest meetoditest sensoorse analüüsi läbiviimisel. Koolitus sobib toidutootmise, teeninduse jm valdkondade töötajatele, kes puutuvad kokku sensoorse analüüsiga. Samuti on koolitusele oodatud kõik huvilised, kellel on soov rohkem teada saada lõhnade ja maitsete tajust.

Teine koolitus keskendub võrdluskatsetele ning seda peamiselt kvaliteedikontrollis. Koolitus on eelkõige suunatud professionaalidele, kelle tööks on määrata toote sensoorne säilivusaeg, spetsifikatsioonid ja lubatud kõrvalekalded sensoorsetest normidest.

Kolmas koolitus aitab arendada analüütilist kirjeldusoskust ning kirjeldava analüüsi planeerimisoskust (sh. analüüsi läbiviimine, tulemuste analüüsimine). Pärast koolituse läbimist oskab osaleja töötada kirjeldavas hindamispaneelis, samuti panna kokku ja treenida kirjeldavat paneeli.

Soovitame koolitused läbida järjest, et omandada terviklik kogemustepagas.
Koolituspaketi hind osaledes kolmel järjestikusel koolitusel on 1099 eur + km.
Kõik koolitused sisaldavad nii teoreetilist kui ka praktilist osa.

Koolitus 1 – Baaskoolitus

1 päev, 8 akadeemilist tundi

Koolitusel käsitletakse:

 • Sensoorse analüüsi olemus ja mõisted
 • Toidu organoleptilised omadused
 • Sensoorse taju psühholoogilised ja füsioloogilised aspektid
 • Põhimaitsete tuvastamine ja maitselävede määramine
 • Lühiülevaade sensoorse analüüsi meetoditest
 • ISO standardite tutvustus

Koolituse maksumus: 249 eur + km 

Koolitus 2 – Võrdluskatsed kvaliteedikontrollis

1 päev, 8 akadeemilist tundi

Koolitusel käsitletakse:

 • Võrdluskatsete olemus ja erinevad meetodid
 • Võrdluskatsete planeerimine ja läbiviimine
 • Toodete varieeruvus ja selle hindamine
 • Toodete sensoorse säilivusaja määramine
 • Tulemuste analüüs ja tõlgendamine

Koolituse maksumus: 449 eur + km

Koolitus 3 –  Sensoorne kirjeldav analüüs

2 päeva, 16 akadeemilist tundi

Koolitusel käsitletakse:

 • Kirjeldava analüüsi olemus ja erinevate meetodite tutvustus
 • Kirjeldava analüüsi kasutamine tootearenduses ja kvaliteedikontrollis
 • Kirjeldava paneeli moodustamine, treenimine ning monitoorimine
 • Kirjeldava analüüsi planeerimine ja läbiviimine
 • Leksikoni välja töötamine
  • Referentside kasutamine
  • Hindamislehtede koostamine
  • Hindamise teostamine
 • Tulemuste kvaliteet ja usaldusväärsus
 • Tulemuste analüüs, tõlgendamine ja esitamine

Koolituse maksumus: 649 eur + km

Registreerimiseks saada e-mail koos osaleja nime ja infoga, millisel koolitusel soovid osaleda: sirli@tftak.eu

sensoorne analüüs, sensoorika