NOORTE (18-26) TÖÖHÕIVE SUURENDAMINE PAGARITÖÖSTUSES

Erasmus+ KA2 project
Strategic Partnership for Youth
2017-1-TR01-KA205-039233

Töötuse määr noorte seas on kõrge nii Euroopa Liidus kui ka Türgis. Selle üheks peamiseks põhjuseks on ametialase pädevuse puudumine ja madal kvalifikatsioon, mis takistab oluliselt noorte integreerumist töökeskkonda. Euroopa Liidu 2015. aasta aruande kohaselt on õiglaste ja võrdsete võimaluste tagamine noortele muutunud üheks peamiseks prioriteediks.
Leib on üheks oluliseimaks toitainete allikaks inimestele üle kogu maailma. Seejuures tegurid nagu toitainerikkus, vastavus kvaliteedile, tootmise säästlikkus ning kerge kättesaadavus on esmase tähtsusega. Sellest tulenevalt on leivatööstuses tähtis asjakohase väljaõppe olemasolu. Hiljuti pagaritöötstuses tööle asunud noortele puudub lihtne, tasuta ja kergesti kättesaadav koolitusmaterjal kvalifikatsiooni tõstmiseks. Lisaks puudub ka toidutööstusega seotud õigusaktide ja normide seletav materjal. Selleks, et muuta noorte tööturule integreerumist lihtsamaks, on vaja leida viis edastada olemasolevaid teadmisi, oskusi ja kogemusi.
Antud projekti raames koostatakse kirjalikud ja visuaalsed koolitusmaterjalid (juhendid ja rakendused) leivatööstuse põhikvalifikatsioonide omandamise ja arendamise lihtsustamiseks, et suurendada noorte tööalast kokurentsivõimekkust ja erialast arengut. Projekti väljundite levitamine aga võimaldab tulemustel jõuda ka laiema publikuni ja suurendada projekti tõhusust.
Projekti eesmärgiks on:
• Pakkuda noortele asjakohaseid ja kvaliteetseid oskusi ja pädevusi, et parandada nende tööalast konkurentsivõimekkust ja soodustada erialast arengut;
• Hõlbustada noote juurdepääsu teadmistele ja vähendada ebavõrdsust, luues innovaatilisi õppematerjale;
• Hõlbustada noorte integreerumist tööturule ühiskondlike ürituste kaudu nagu seminarid, töötotad ja koolitusprogrammid;
• Uute õppematerjalide väljatöötamine, kasutades digitaalseid meetodeid.

Projekti väljundid:
• Pagari sekstori vajaduste hindamise käsiraamat;
• Leivatootmise käsiraamat;
• Sensoorse analüüsi käsiraamat;
• Tootmishügieeni käsiraamat;
• EU ja Türgi õigusaktide käsiraamat;
• E-õppe moodul;
• Mobiilirakendus;
• Koolituste õppekava;
• Mõjuaruanne.
Projekti partnerid:
• BESAŞ (Bursa, Turkey) – projekti koordinaator
• Central Research Institute of Food and Feed Control (Turkey)
• Ministry of Food Agriculture and Livestock/General Directorate of Agricultural Reseach and Policies (Turkey)
• Bursa Directorate of Provincial Food Agriculture and Livestock (Turkey)
• Toidu- ja Fermentatsiooni Arenduskeskus (Tallinn, Estonia)
• The National Institute of Research and Development for Food Bioresources (Bucharest, Romania)

Lisainfo: Julia Rosend, julia@tftak.eu
eye leaflet