Mikrobioomi ja toitumisuuringute valdkonna lõputööde teemad

Mikrobioomi ja toitumisuuringute valdkonna lõputööde teemad

BSc teemad:
1) Erinevate kiudainete ja FODMAP sisaldused toiduainetes (orienteeruv ajakulu: min. 3 kuud kirjanduse põhjal, 6 kuud koos praktilise osaga)
2) Terviseseisundite kirjeldamine mikrobioomi ja dieetide võtmes (orienteeruv ajakulu: min. 3 kuud)

MSc teemad:
1) Meetodite arendus erinevate kiudainete ja FODMAP sisalduste määramiseks toiduainetes (orienteeruv ajakulu: min. 1 a.)
2) Toidupäevikute analüüsialgoritmide loomine (orienteeruv ajakulu: min. 1 a.)
3) Mikrobioomikoosluste uurimine in vitro (orienteeruv ajakulu: min. 1 a.)
4) Mikrobioomikoosluste analüüs 16S rDNA ja WGS meetoditega (bioinformaatiline töö, orienteeruv ajakulu: min. 1 a.)
5) Mikroobikoosluste ainevahetuse mudelid (bioinformaatiline ja matemaatiline töö, orienteeruv ajakulu: min. 2 a.)

Tagasi karjäärivõimaluste lehele