Kõrgeimad hinded TFTAKile teadusasutuste evalveerimisel

Selleks, et ülikoolil või teadusasutusel oleks õigus saada riigieelarvest raha teadustöö ja doktoriõppe jaoks, peab see iga seitsme aasta järel läbima välishindamise. Värskelt on valmis saanud 20 Eesti teadus- ja arendusasutust käsitlev hindamisraport, mille tulemustest rääkisid täna rahvusvahelised hindajad.

Komisjon pidi oma hinnangut põhjendama. Kriteeriumide lõikes antud hinnangute alusel kujundas komisjon koondhinnangu, milleks on ettepanek haridus-ja teadusministrile hinnata asutus vastavas valdkonnas negatiivselt või positiivselt. Kui vähemalt üks kriteeriumidest on hinnatud mitterahuldavaks, on hindamisettepanek negatiivne.

Välishindajateks oli 22 tunnustatud väliseksperti, kes pärit erinevatest Euroopa riikide ülikoolidest – esindatud olid Rootsi, Suurbritannia, Leedu, Hollandi, Saksamaa, Prantsusmaa, Taani ja Soome teadlased.

Korralise välishindamise positiivne tulemus kehtib seitse aastat.

Kuidas hindamine käis?

Hindamiskomisjon andis hinnangu iga hindamiskriteeriumi lõikes skaalal:
väga hea (very good),
hea (good),
rahuldav (satisfactory),
mitterahuldav (unsatisfactory).

Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus sai igas hindamiskriteeriumis hindeks väga hea ning sai tunnustuse osaliseks.

Loe lähemalt siit