Teenused

Koosluste kirjeldamiseks oleme juurutanud järgmised metoodikad:

 • DNA eraldus
 • Amplikon-sekveneerimine (16S, 18S, ITS) ja täisgenoomne sekveneerimine (WGS):
  • Raamatukogu valmistamine.
  • Instrument: iSeq 100 (Illumina). Vajadusel tellime sekveneerimistöö partneritelt.
  • Andmeanalüüs:
   • Amplikon-järjestuste analüüs: Bion, mothur, QIIME, DADA2, jne.
   • WGS järjestuste analüüs: MetaPhlAn2, HUMAnN2, jne.
 • Metaboloomi kirjeldamine. LC-MS/MS ning HPLC põhine.
 • Koosluste andmeanalüüs (alfa-, beetamitmekesisus, liigirikkus, korrelatsioonid, gruppide statistiline võrdlus, joonised jne). R keele põhine.
 • Batch ja läbivoolukultivatsioonid süsteemid, et uurida polüsahhariidide ja mitteseeduvate komponentide mõju kooslustele in vitro.

Samuti viime läbi toitumisuuringuid, koostame küsimustikke, raporteid.