Teenused

  • Koosluste kirjeldamine amplikon-sekveneerimise (16S, 18S, ITS) ja WGS metoodikate alusel. Bion, mothur, QIIME, DADA2 põhine.
  • Metaboloomi kirjeldamine. LC-MS/MS ning HPLC põhine.
  • Koosluste andmeanalüüs (alfa-, beetamitmekesisus, liigirikkus, korrelatsioonid, gruppide statistiline võrdlus, joonised jne). R keele põhine.
  • Toitumisuuringute läbiviimine küsimustike ja Nutridata platvormi alusel.