Dieedidisain

Toidu – ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus viis läbi uuringu “Mikrobioomianalüüsil põhineva toitumisnõustamise meetodite ja algoritmide arendus” koostöös Tervise Arengu Instituudiga.

Projekti eesmärgiks oli koguda spetsiifilisi näiteid, kuidas mikrobioomianalüüsi põhjal toitumist muuta. Selleks oli vaja luua arvutusmeetodid ja tarkvara mikrobioomi ja toitumisandmete automaatseks analüüsiks, mis oleksid rakendatavad terviseedenduses (personaalne toitumine ja meditsiin), näiteks toitumisnõustajate töös või kliendil iseenda tulemuste mõistmisel. Teaduslikust seisukohast oli oluline katseliselt kontrollida seni kasutatavaid, peamiselt teadusuuringutel põhinevaid soovitusi.

Peamine ajend projekti läbiviimiseks oli võimalus muuta inimeste toitumist ja elukvaliteeti paremaks. On teada, et paralleelselt toidutehnoloogiate arenguga on paljude toiduainete tugev töötlemine (sh rafineerimine, kuumtöötlemine) kaasa toonud nende toiduainete toiteväärtuse vähenemise. Toit peab varustama meie organismi energia ja toitainetega, samas sisaldama vajalikus koguses kiudaineid, et toetada  soole mikrobioota mitmekesisust.

Projekti tulemusel loodi andmebaas toiduainetes sisalduvatest mikroobide poolt lagundatavatest kiudainetest, koostati vastavalt mikroobide kiudainete tarbimisvõimele (mikroobiandmebaaside alusel) soovitused menüüde rikastamiseks kiudainetega. Lisaks Nutridata programmi toitainete sisalduste (valgud, rasvad, süsivesikud, vitamiinid, mikroelemendid) arvutustele saab “Dieedidisainis” arvutada spetsiifiliste kiudainete koguseid menüüdes ja vastavalt seedetrakti mikrobioomi koostisele soovitada inimestele sobivaid toiduaineid, mille tarbimise suurendamisel saab parandada inimeste tervislikku seisundit (nt. langetada kehakaalu või mõjutada ainevahetust). Samuti loodi mitme proovi/ajapunkti võrdlusraport (koos uute graafikutega), mis toob esile bakterite koosluse ning nendega seostatud tervisenäitajate muutused, annab ülevaate koosluse stabiilsusest ajas ning hinnangu muutuse iseloomu ja suuna kohta. Lisaks täiendati ja kohandati bakterite kirjeldusi, et anda lihtsalt mõistatav ülevaade nende funktsioonidest ning seostest tervisenäitajatega. Ühe näitena võib esile tuua konkreetsema alaprojekti tulemuse, kus menüüd optimeerides kaotasid ülekaalulised inimesed (N = 19) ühe kuuga keskmiselt 7,4 kg, keskmine kehamassiindeks langes 2,5 ühikut ning bakterikooslustes toimusid tervistumisele viitavad muutused.

Toetuse summa 70 000 €.

Projekti rahastas Sihtasutus Archimedes meetme  „Teadus- ja arendustegevuse programm nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades” raames (projekti number struktuuritoetuse riiklikus registris: 2014 -2020.4.02.16 -00 58).

“Dieedidisain” uuringu meediakajastus:
Vikerraadio – Nutikas. Mikrobioom ja dieedidisain. Kaarel Adamberg, Eha Nurk (26.04.2018)
Archimedes  – Nutikas (12.01.2018)