EU53368

TEHNOLOOGIA ARENDUSKESKUSTE TOETAMINE – TÄIENDAV TAOTLUSVOOR

Projekti EU53368 raames toetatakse Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuse turundustegevuste läbiviimist, mis keskenduvad kliendiportfelli väärtuse kasvatamisele ning uute suurklientide kinnistamisele. Eesmärk on tõsta ettevõtte konkurentsivõimet, tugevdada koostööd strateegiliselt oluliste partneritega, kellega tehtavad projektid on pikemaajalised ja teadusmahukamad. Lisaks on prioriteediks uute toodete ja teenuste (uute ärivaldkondade) testimine ja turule toomine, omatoodete arendus ning müügikanalite loomine.

TFTAKi eesmärk on järjepidevalt paustada töötajate kompetentside täiendamissesse, et pakkuda tipptasemel tootearendust ning olla pidevalt kursis uuendustega nii tehnoloogia kui ka tooraine ja uute meetodite kasutamises. Kompetentside tõstmiseks ja oma tegevuse tutvustamiseks oleme regulaarselt esidnatud rahvusvahelistel messidel ning konverentsidel,  avaldame regulaarselt publikatsioone ning lisaks konverentsidel ja erialastel seminaridel tehtavate ettekannete ja edulugude tutvustamise oleme nähtavad ka laiemas meedias teadust populariseerides. Korraldame valdkonna teadlastele ja tootjatele suunatud seminare ja konverentse, millest lähiaastate suurim FoodBalt2020 toimub juba 2020 aasta mais Tallinnas.

Projektiperiood on 01.07.2019 – 30.06.2022.

Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.