EU48667

Projekti EU48667 alla kuuluvad kaks teaduslikku suunda:

1) Analüütilise teenusplatformi väljatöötamine, et kontrollida ja jälgida bioprotsesse. Ühtlasi arendada süsteemi- ja sünteetilise bioloogia platforme kõrge läbilaskvusega meetodite arenduseks ning rakudisainiks;
2) Toidutehnoloogiate arendus, et toetada Eesti toidu- ja biokeemia ettevõtete innovatiivseid tegevusi.
Projekti eesmärk on motiveerida ettevõtteid looma innovatiivseid tooteid koostöös T&A asutuste ja ettevõtetega.
Projektiperiood on 01.07.2015-30.06.2022.

Projekti toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond summas 5 697 954,91 EUR.