EU29994

Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus (TFTAK) toetas Eesti toidutööstust, viies läbi fundamentaal- ning rakendusuuringuid erinevates valdkondades. Perioodil 2009-2015 rakendas TFTAK modernseid meetodeid, kõrgekvaliteetet labori infrastruktuuri ning kõrge kompetentsiga T&A meeskondi.

Tulemusena toodi turule uued, kõrge toitaineväärtustega, stabiilsed, looduslikud ja kõrge kvaliteediga toidutooted. Rahvusvaheliste toidu- ja biotehnoloogiaettevõtete abil (DuPont, Lallemand, Valio) parandas TFTAK märkimisväärselt Eesti toiduainetööstuse rahvusvahelist koostööd.

Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus arendab kõrge läbilaskvusega, edasijõudnud kultivatsioonitehnoloogiad. Oluline roll on ka modelleerimise meetoditel, et kvantitatiivselt analüüsida rakufüsioloogiat, protsessisimulatsioone ja rakudisaini. Kõik eelkirjeldatu on vajalik mikroobikultuuride füsioloogiliselt kirjeldamiseks, et parandada tootearendusprotsesse. Töö tulemused on rahvusvaheliselt kättesaadavad läbi TFTAKi partnerite.

Koostöö TFTAKiga julgustab meie tööstuspartnereid tegema pikaajalisi investeeringuid infrastruktuuri, eesmärgiga saada pikemas perspektiivis uued innovatiivsed lahendused. Projektiperiood oli 01.07.2009 – 30.06.2015.