Tehnoloogia Arenduskeskus

Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus (TFTAK) asutati 15.06.2004 Tallinna Tehnikaülikooli ning kuue partnerettevõttega koostöös, Tehnoloogia Arenduskeskuste programmi raames.

TFTAK on kaasaegsetele analüütikameetoditele ning süsteemide- ja sünteetilise bioloogia põhimõtetele toetuv uurimis- ja arendusasutus. Selle eesmärk on uudsete toidu- ja biotehnoloogiate ning toodete väljatöötamine ja kasutuselevõtmine.

Arenduskeskusel on kaasaegne labor, kõrgelt kvalifitseeritud töötajad ja vajalik know-how. Arenduskeskuses tegeletakse nii biotehnoloogia kui ka toidutehnoloogia arendusprojektidega. Biotehnoloogia ja toidutehnoloogia alased uurimis- ja arendustööd on TFTAKis omavahel tihedalt seotud läbi nii-nimetatud oomika-meetodite kasutamise ning molekulide ning nende käitumise detailse tundmise ja arvestamise.