Taimsete Valkude Innovatsiooniklaster loodud

PRIA on heaks kiitnud 13 partnerettevõtte ja kahe teaduspartneri esitatud taotluse Taimsete Valkude Innovatsiooniklastri loomiseks Eestis.

MTÜ Taimsete Valkude Innovatsiooniklaster viib koostöös 13 partnerettevõtteja kahe teaduspartneri vahel läbi PRIA “Innovatsiooni klastri” nelja aastast projekti. Projekti eesmärgiks on taimekasvatussaaduste tootmise, taimekasvatussaaduseid integreeriva käitlemise, toodete säilitamise ja realiseerimisega seotud uute tehnoloogiate, protsesside ning tavade arendamine ja muude taimsete valkude rakendamisega seotud tootmis- ja töötlemisvaldkondade innovatsioonitegevuste edendamine. Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus on klastri peamine teaduspartner.