Külmutatud toit

Kaasaegses toidutootmises on oluline roll toorainete, pooltoodete ja valmistoodete külmutamisel. Tähtis on tagada külmutatud toidu stabiilne kvaliteet kogu tarneahela ulatuses. Temperatuurikõikumised säilitamisel ja transpordil võivad põhjustada tõsiseid probleeme, mille tulemusena halveneb toidu sensoorne kvaliteet ning ei ole võimalik anda garantiid toidu ohutusele. Selliste probleemide ennetamisega on vajalik alustada juba toidutootmise planeerimise etapis. Valides õiged koostiskomponendid ning tehnoloogilised võtted, on võimalik viia miinimumini toote transpordil ja säilitamisel tekkivate vigade mõju.

TFTAKis uurime külmutatud toidu koostisosade vastasmõju, täiustame retsepte, valime sobivad stabilisaatorid ning viime läbi ulatuslikud katsed toote stabiilsuse hindamiseks. Kombineerides instrumentaalseid reoloogilisi uuringuid, mikroskoopial baseeruvaid meetodeid ning sensoorset analüüsi, on võimalik saada täielik ülevaade külmutatud toiduga aset leidvatest protsessidest.

Kirjuta meile