Toiduainetööstuste heitvee ja kõrvalsaaduste väärindamine

Projekti eesmärgiks oli biojäätmete väärindamine ja konsortsiumipartneri Estonian Cell reovete lokaalsete puhastusseadmete töö optimeerimine anaeroobse käärituse protsessi stabiilsuse tagamisega. Estonian Cell
tootmise kõrvalproduktid on reovesi ja separeeritud puidukiud ning flotatsioonimuda. Käesoleva projekti raames selgitati välja anaeroobse kääritamise protsessi madala efektiivsuse ja efektiivsuse vähenemist põhjustava vahutamise põhjused ning muudeti puhastusprotsesse vastavalt. Puhastusseadme tõrgeteta töö tagamine võimaldas muuta ettevõtte kasumlikuks.