LABEDIT

Toidu – ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus viib läbi uuringu “Paremad piimhappebakterid läbi insenergeneetilise arendamise” koostöös Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituudiga.

Piimhappebaktereid on kasutatud piima hapendamiseks ja juustu valmistamiseks juba tuhandeid aastaid. Piimhappebaterid muudavad suhkruid piimhappeks, mis toob kaasa keskkonna happesuse languse. Viimane on hea piimas näiteks juustu valmistamisel, kuid halb piimhappebakterite tööstuslikul kasvatamisel. Ideaalne oleks kui piimhappebakterid toodaksid piimhapet võimalikult vähe tööstuslikes starterkultuuri tootmise tingimustes, kuid samas omaksid head hapendamise võimet piimas. Antud projekti eesmärk on luua eelpool nimetatud omadustega piimhappebakterid kasutades moodsaid teaduslikke metoodikaid – insenergeneetikat ja bakterite ainevahetuse süvananlüüsi koos bakterite targa kasvatamise ja metaboolse mudeldamisega. Projekti tulemusena loodud piimhappebaktereid hinnatakse tööstusele sarnastes starterkultuuri tootmise tingimustes, et teha kindlaks, kui suurel määral on loodud tüved paremad hetkel kasutuses olevatest tüvedest.

Toetuse summa 105 000 €.

Projekti rahastas Sihtasutus Archimedes meetme „Teadus- ja arendustegevuse programm nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades” raames (projekti number struktuuritoetuse riiklikus registris: 2014-2020.4.02.16-0042 ).