EYE projekti riikidevaheline kohtumine Rumeenias

EYE projekti (Noorte 18-26 tööhõive suurendamine pagaritööstuses, 2017-1-TR01-KA205-039233) teine riikidevaheline kohtumine toimus 16.-17. aprillil 2018. aastal Bukarestis (Rumeenia) IBA instituudis. Koosolekul hinnati projekti tegevusi, ajakava, eelarvet ja eelseisvaid üritusi, et tagada õigeaegne projekti tegevuste teostamine. Samuti arutati partnerite osalusel projekti väljunditena loodud koolitusmaterjale ja käsiraamatuid (leiva tootmise käsiraamat, sensoorse analüüsi käsiraamat, tootmishügieeni käsiraamat, EU ja Türgi õigusaktide käsiraamat).

Projekti taustast

Töötuse määr noorte seas on kõrge nii Euroopa Liidus kui ka Türgis. Selle üheks peamiseks põhjuseks on ametialase pädevuse puudumine ja madal kvalifikatsioon, mis takistab oluliselt noorte integreerumist töökeskkonda. Euroopa Liidu 2015. aasta aruande kohaselt on õiglaste ja võrdsete võimaluste tagamine noortele muutunud üheks peamiseks prioriteediks.

Loe pikemalt EYE projektist

Erasmus+ KA2 project
Strategic Partnership for Youth
2017-1-TR01-KA205-039233

EYE BREAD PROJECT

Projektikohtumisel osalenud liikmed: