Tarbijapaneeli eesmärkidest

TFTAK-i tarbijapaneelis on olemas kaks põhisuunda:

  1. Toodete testimine, kus osalejal on võimalus proovida meie laboris arendatud uusi innovaatilisi tooteid ning anda seeläbi panus meie arendustöödesse. Samuti anname võimaluse toidutootjatel nende endi tooteid tarbijatega testida. Sellistest uuringutest saadud tagasiside on väga oluline, et muuta arendatavaid tooteid veelgi paremaks. Tavaliselt kutsume tarbijad enda juurde degusteerimistele, kuid aeg-ajalt teeme ka koduseid tarbijakatseid, kus anname testitavad tooted tarbijale kodus proovimiseks kaasa.
  2. Toitumis- ja terviseuuringud, kus meie saame Sinu abil koguda andmeid erinevate toidutoodete tervisemõjude kohta ning Sina saad enda kohta täiendavat tervisealast informatsiooni. Samuti on uuringute abil võimalus toidutootjatel leida kinnitust oma toodete positiivsete tervisemõjude kohta. Tavaliselt on tegemist pikemaajaliste, mitu kuud kestvate uuringutega, millest osavõtjad jälgivad kindlaksmääratud juhiseid ja ettenähtud ajakava. Tervisemõjude uurimiseks kasutame peamiselt mikrobioomi- ja vereproove, erinevaid küsimustikke ja toidupäevikuid.

Tarbijauuringutes uuritakse arvamust toodete sensoorsetest omadustest – välimus, lõhn, maitse, tekstuur. Samuti kogutakse infot inimeste toitumisharjumuste ja -eelistuste kohta.

Oleme varasemalt teinud tarbijauuringuid piima- ja lihaalternatiividele, rikastatud toodetele/tervisetoodetele, valmistoitudele, karastusjookidele jpm. Siin on paar näidet meie hiljutistest põnevatest katsetest, kus tarbijad said kaasa lüüa:

  • Taimsete burgeri alternatiivide maitsmine, mis toimus meie spetsiaalses sensoorika ruumis. Osalejad pidid võrdlema meie teadlaste loodud taimse burgeri omadusi turul olemasolevate toodetega.
  • Valmistoitude katse, kus hindamist viidi läbi koduses keskkonnas. Eesmärk oli selgitada välja, millised on kõige maitsvamad tooted ning millised retseptid vajaksid veel täiendust. Samuti saime teada, millised tooted olid kõige mugavamalt tarbitavad ning kõhtutäitvamad.
  • Uuring kiudainetega rikastatud jogurtite tervisemõjude kohta, kus pimekatse raames tarbis üks grupp rikastatud tooted ning teine grupp rikastamata tooted. Osalejad andsid katse alguses ja lõpus vere- ja mikrobioomi proove, et näha kas ja kuidas mõjutas kiudainete tarbimine verenäitajaid ja kõhubakterite kooslust.

Kui oled huvitatud sellest, et tulevikus saada eelisjärjekorras teateid meie põnevate tarbijauuringute kohta, saad registreeruda tarbijapaneeli meililisti.

Tarbijapaneeli osaleja ankeet

testPanel.gender
testPanel.dateOfBirth
testPanel.ditaryPrefs
testPanel.children
testPanel.pets
testPanel.allergiesAndIntolerances
testPanel.productCategories
testPanel.yourName
testPanel.yourEmail
testPanel.yourPhone
testPanel.contactPreference
testPanel.interested_in
testPanel.privacyPolicyIntro
testPanel.thankYouSnack