COVID – 19 teadanne

Tulenevalt COVID-19 viiruse leviku hetkeolukorrast Eestis jätkab Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus tööd piiratud mahus. Labor on külastajatele suletud ning töö on üle viidud kodukontorisse. Meie projektijuhid on Teie jaoks olemas tööpäeviti nii e-maili kui ka telefoni teel.

Töötajate ja koostööpartnerite tervis ja heaolu on meile väga oluline. Käimasolevate projektide osas võtame kõigi partneritega ühendust, et leppida kokku edasised tegevused. Teie küsimused ja ettepanekud nii käimasolevate projektide kui ka tulevaste koostööettepanekutega on teretulnud.